Företagsguide

Steg 2 av 6 | Varor, tjänster och arbetstid.

2 Okej [namn], har [du/ni] bestämt [din/er] idé ännu?

2.1 Sweet! Vilken typ av produkt ska [du/ni] sälja?
Visa exempel på varor och tjänster.

2.1.1 Tjänster och arbetstid
När man säljer tjänster är det viktigt att hålla koll på om man säljer arbetstid eller inte. Vissa tjänster räknas nämligen som att man säljer arbetstid och andra inte. Läs våra exempel för att lättare kunna svara.

2.2 Kul att du är taggad på företagande!
Om [du/ni] kommer sälja tjänster är det viktigt att hålla koll på om man säljer arbetstid eller inte. Vissa tjänster räknas nämligen som att man säljer arbetstid och andra inte. Läs våra exempel för att lättare kunna svara.

Nästa steg ›

Steg 3 av 6 | Sammanhang och förtjänst.

3 När ska [du/ni] driva företaget?
Lite olika regler gäller beroende på när företaget drivs och vart pengarna går.

3.1 Skoj! Vart går pengarna [du/ni] tjänar?

3.2 Prima - kommer någon i [din/er] närmsta familj köpa av [dig/er]?

Nästa steg ›

Steg 4 av 6 | Typ av kunder och omfattning.

4 Vilken typ av kunder kommer [du/ni] ha?
UngDrive-företag som säljer arbetstid kan sälja både till vanliga företag och privatpersoner - eller både och. Välj minst ett alternativ nedan.

4.1 Omfattning Privatpersoner
Kommer någon privatkund handla av [dig/er] för över 1 000 kronor?

4.2 Omfattning Företag
Kommer någon företagskund handla av [dig/er] för över 100 kronor?

Nästa steg ›

Steg 5 av 6 | Årsinkomst och andra jobb.

5 Kommer [du/någon av er] ha andra inkomster under året än de från företaget?
Exempelvis från kvälls-, helg- eller sommarjobb.

5.1 Kommer [du/någon av er] tjäna över 20 431 kr på företaget under året?
Är ni flera ska ni alltså dela upp pengarna och därefter se om någons andel av vinsten överstiger summan ovan.

5.2 Kommer [du/någon av er] tjäna totalt sett över 20 431 kr under året
Vinstandel i företaget + andra inkomster = mer än beloppet ovan?

Nästa steg ›

Steg 6 av 6 | Övriga frågor.

Allmänt
Markera om påståendet stämmer.

För [dig/er] som säljer varor:
Markera om påståendet stämmer.