Uppdaterad: 6 april 2020

🦠 UngDrive Academy®
under pågående Covid-19 (Corona) pandemi

Världen är i ständig förändring och kanske just nu mer än någonsin tidigare med en exponentiell teknikutveckling och snabbt eskalerande klimatförändringar parallelt med en pågående global pandemi.

I all form av omställning behövs människor som tänker nytt, som uppmärksammar problem, ser lösningar och agerar. Detta gör entreprenörskap högaktuellt både nu under Coronakrisen och inte minst efter.

Vår erfarenhet av entreprenörskap i kris

Trots att UngDrive® är en liten organisation är vi är vana att jobba i omställning - vi har projekt 2 mil från skyttegravarna i Krimområdet i östra Ukraina, i flyktingläger, på landsbygden i Uganda, vi har hjälpt barn i överfulla SOS-barnbyar i Botswana att starta eget för att klara sin försörjning och arbetat på flera andra särskilt utsatta platser på jorden. Vår erfarenhet säger - där nya idéer och människor som agerar behövs, där behövs entreprenörskap.

Beslut kring sommaren 2020

UngDrive Academy® är Sveriges största och mest populära entreprenörskapsutbildning på sommarlovet - för närvarande finns ingenting som pekar på att ungdomar som driver sommarföretag genom oss inte skulle kunna göra så även under sommaren 2020, så länge man väljer och anpassar sin idé för att inte påverka smittspridningen i negativ riktning eller utsätter sig själv för risker (vi tror dessutom att sommarföretagarna tvärt om kommer kunna bidra till minskad smittspridning genom varor och tjänster liksom hemleveranser och annat som gör att riskgrupper och andra kan stanna hemma).

Nedanstående beslut är tagna av en enig församling av licenstagare för UngDrive Academy®:

Infoträffar och kickoffer blir digitala
 1. Samtliga fysiska infoträffar och utbildningskickoffer blir digitala med hänvisning till myndigheternas krav och rekommendationer.
 2. Även fysiska kickoffer under 50 personer blir digitala främst på grund av osäkerhet kring läget i juni samt de problem all sjukfrånvaro skulle kunna skapa (ingen med symptom skulle få medverka på kickoffen).
 3. Infoträffar körs flera regionala enligt plan.
 4. Kickoff körs en stor gemensam nationell den 22-26 juni (mån-fre v26). Detta innebär för vissa kommuner en ändring av kickoffdatum som vi hoppas på överseende med.
 5. Avslutning i augusti körs sannolikt en digital gemensam, med reservation för att det kan ändras med kort varsel (och bli flera fysiska enligt ursprunglig plan).
Övriga beslut
 1. Vi ställer in UngDrive Masters - SM för Sommarföretagare 2020.
 2. Alumniåterträffen (som normalt sett arrangeras i samband med UngDrive Masters i augusti) kommer istället ske digitalt torsdagen den 18 juni innan nya UngDrive Masters Kickoff i juni.
 3. Budgeten för SM skjuts över till genomförandet av landets genom tiderna största kickoff för Sommarföretagare; UngDrive Masters Kickoff. En interaktiv professionell TV-produktion för samtliga medverkande i UngDrive Academy®.
  • UngDrive Masters Kickoff ersätter alla lokala kickoffer, istället medverkar all personal (fysiskt) och alla deltagare (digitalt) på samma kickoff.
  • Sändningen kommer ske från Gnosjöregionen, där UngDrive har sitt säte, varifrån också merparten av all personal kommer samlas och utgå ifrån i genomförandet och coachingen på distans.
Vanliga frågor
Vi hade i grunden föredragit att skapa fysiska kickoffer, men nej; en digital kickoff har också många fördelar som kommer kompensera till stor del för de fördelar det fysiska mötet har. Vi har dessutom bland våra licenstagare flera som jobbar professionellt inom olika former av digitalisering, skolsystem för distansundervisning och stora liveproduktioner. Vi är helt övertygade om att vi kommer kunna leverera en digital kickoff av högsta kvalité och lära oss massor på detta som vi kommer vilja nyttja även när situationen inte kräver det.
Nej. Vi kommer använda tekniken för att skapa det bästa av två världar och köra delar av programmet nationellt från en huvudscen och andra delar av programmet regionalt där ungdomarna får möta sina lokala entreprenörer precis som vanligt i UngDrive Academy. Lokala finansiärer och partners kan likaså få utrymme precis som vanligt.

Ja, i skrivande stund är arbetsplatser undantagna från denna regel, men givetvis kommer insatser avseende rutiner kring samlingar, mat och boende göras för att inte utsätta CREW:et för någon onödig risk.

Skulle dessa regler ändras innan kickoffen kan även merparten av coacherna arbeta på distans, men vi tror kvalitén ökar ju fler som är samlade fysiskt (på samma sätt som många gymnasieskolor arbetar idag med personalen fysiskt på plats på skolan och eleverna hemma).

Nej. Avtalat pris för UngDrive Academy kommer fortsatt att gälla, trots att den totala kostnaden för oss att genomföra sommaren helt digitalt kommer att öka. Vissa kostnadsposter kommer att flyttas om vilket vi under rådande omständigheter hoppas både kommuner, föräldrar och ungdomar har överseende med.

 • Personaltätheten avseende coacher i varje projekt är oförändrad (minst 1 coach/10 deltagare).
 • Matbudgeten för kickofferna (250 kr per ungdom) skjuts över till UngDrive HQ för bidrag till kost och logi för CREW under kickoff.
 • Nedanstående kostnader finansieras separat:
  • Överskjutande del boende och mat (helpension) för personal 1-2 veckor beroende på ansvarsområde (merparten av CREW:et kommer vara fysiskt närvarande i Gnosjöregionen vid UngDrive Masters Kickoff).
  • Personal för teknik och produktion kring kickoffen.
  • Licenser för streamingtjänst stora produktioner.
  • Porto för utskick av fysiska deltagarkit.
  • Övrigt.
Nej, men har de inte det måste vi lösa det. Vi kommer inför och under infoträffarna i maj se till att alla har en bra lösning avseende uppkoppling och enhet. Merparten av gymnasieungdomarna har redan en bra lösning idag på detta via skolan som körs på distans. Denna lösning finns i normalfallet även tillgänglig under sommarlovet, andra fallbacks är bibliotek eller andra lokala speciallösningar. Möjligheten för exempelvis 3 personer, som ska driva företag ihop under sommaren, att sitta tillsammans vid en digital enhet finns också.
Absolut; det är sällan så god tillgång på erfarna entreprenörer som har tid att lägga på andra saker än sin huvudverksamhet som just nu. Exempelvis då på att stötta och coacha ungdomar till att utveckla sina entreprenöriella egenskaper och driva sommarföretag.
Tagna beslut är anpassade efter att vi räknar med att ha en oförändrad situation eller värre i maj/juni. Om restriktionerna från myndigheterna mjukas upp längre fram i sommar (juli-augusti) kommer vi anpassa programmen efter detta allt eftersom.
Andra frågor?

Tveka inte att höra av dig till din licenstagare för UngDrive Academy® lokalt eller direkt till oss på HQ;

Telefon: 0370-66 50 10
Mail: hq@ungdrive.se

Må och nå toppen!
Stefan och Linda FalkBoman
Medgrundare och verksamhetsledare för UngDrive®